درباره دانشگاه جامع علمی و کاربردی

دانشگاه جامع علمی کاربردی تنها متولی نظام آموزش عالی علمی کاربردی است که زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اداره می­ شود. هدف دانشگاه جامع فراهم آوردن موجباتی است که مشارکت سازمان ­ها و دستگاه­ های اجرایی دولتی و غیر دولتی را برای آموزش نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز بخش­ های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ممکن سازد، به نحوی که دانش ­آ­موختگان بتوانند برای فعالیتی که به آنها محول می­ شود، دانش و مهارت لازم را کسب نمایند. دانشگاه جامع مسئولیت برنامه ­ریزی، سازماندهی، پشتیبانی کارشناسی، عملیاتی، اطلاعاتی و سیاست گذاری­ های کلان و نیز نظارت و ارزشیابی موسسات و مراکز علمی کاربردی را بر عهده دارد. موسسات و مراکز آموزش عالی علمی کاربردی (۳۱ واحد استانی و نزدیک به ۱۰۰۰ مرکز آموزشی در سطح کشور در سه مقطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد) زیر نظر دانشگاه، رکن اجرایی آموزش ­های علمی کاربردی و به قصد ارتقای دانش کار و ایجاد مهارت ­های متناسب با حوزه فعالیت شغلی افراد تشکیل شده است. آموزش­های علمی کاربردی آموزش ­هایی است با ماهیت “چرایی و چگونگی” که در برنامه ­ریزی مبتنی بر نکات ذیل خواهد بود:

  • بکارگیری نظریه­ های علمی و مکتسبات فنی برای رشد توانایی­ های علمی (تعامل بین علم و عمل)
  • برقراری هماهنگی و رابطه صحیح میان آموزش و نیاز­های شغلی (تعامل بین آموزش و شغل)
  • انعطاف پذیر نمودن برنامه ­های آموزشی مبتنی به تناسب تحولات روز (تعامل بین برنامه و فناوری و تحولات روز)
  • آماده­ سازی تدریجی و مستمر افراد برای اشتغال آنان در حیطه شغلی خاص (تعامل بین آموزش و شغل)
  • ایجاد تحول در نظام اشتغال و دستمزد از طریق آموزش مادام العمر (تعامل بین ارتقاء شغل و کسب مهارت جدید)
  • نهادینه کردن آموزش در محیط کار و ایجاد زمینه اشتغال مولد (تعامل بین آموزش ­های شغلی و کارآفرینی حرف  ه­ای)

ویژگی های دانشگاه جامع علمی و کاربردی

ستادی بودن

کاربردی بودن آموزش ها

پاسخگویی به نیازهای تخصصی

بدیع بودن آموزش ها

بهنگام کردن آموزش ها

خودگردانی آموزش ها

اتکا به منابع موجود در کشور (مدیریت بر منابع موجود)

حفظ کیفیت آموزش ها در سطح استاندارد

ویژگی های دانشگاه جامع علمی و کاربردی

ستادی بودن

کاربردی بودن آموزش ها

پاسخگویی به نیازهای تخصصی

بدیع بودن آموزش ها

بهنگام کردن آموزش ها

خودگردانی آموزش ها

اتکا به منابع موجود در کشور (مدیریت بر منابع موجود)

حفظ کیفیت آموزش ها در سطح استاندارد

انواع آموزش در نظام مهارت و فناوری

آموزش رسمی (مقطع دار)
آموزش غیر رسمی (تک پودمانی و تک درسی)
تکمیلی بین سطوح تحصیلی

مهم ترین اصول حاکم بر برنامه های آموزشی

اصل ارتباط تگاتنگ با نیاز های مهارتی شغلی

اصل یادگیری در حد تسلط در حداقل زمان

اصل انعطاف در اجرا و توجه به تفاوت های فردی

مهم ترین اصول حاکم بر برنامه های آموزشی

اصل ارتباط تگاتنگ با نیاز های مهارتی شغلی

اصل یادگیری در حد تسلط در حداقل زمان

اصل انعطاف در اجرا و توجه به تفاوت های فردی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *