ارتباط با قائم‌مقام و معاونت آموزشی مرکز

دانشجویان گرامی میتوانند در روز و ساعت های اعلام شده ذیل با ریاست مرکز ملاقات حضوری داشته باشند

 

یکشنبه ساعت 10 الی 12

سه شنبه ساعت 10 الی 12

چهارشنبه ساعت 10 الی 12