اولین رویداد شتابدهی و استارت‌آپی صنعت زعفران

فعالیت های پژوهشی

دستاوردها

مرکز تخصصی یادگیری فنی و حرفه ای سحرخیز